Logo

An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Transaction (Process ID 73) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryHasMoreRows(Boolean& moreRows)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryReadInternal(Boolean setTimeout, Boolean& more)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.Read()
  at Dynamicweb.Ecommerce.Assortments.AssortmentRepository.GetAssortmentItems(String assortmentId, String languageId)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Assortments.AssortmentService.LoadAssortmentItems(String assortmentId, String languageId)
  at System.Lazy`1.CreateValue()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Dynamicweb.Ecommerce.Assortments.AssortmentService.InternalHasAccessToProduct(Product product, User user)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Assortments.AssortmentService.HasAccessToProduct(Product product)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Products.ProductService.GetProductById(String productId, String productVariantId, String productLanguageId, Boolean useAssortments)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Products.ProductService.GetProductById(String productId, String productVariantId, String productLanguageId)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Frontend.Frontend.EcomRender()
  at Dynamicweb.Ecommerce.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)
ClientConnectionId:c24f74fb-31f4-41e5-9097-8256ea6dd100
Error Number:1205,State:52,Class:13

Aksepter cookies fra denne websiden

Denne websiden bruker cookies for å spore din adferd og forbedre din brukeropplevelse
Du kan alltid slette lagrede informasjonskapsler ved å gå til de avanserte nettleserinnstillingene dine
Du kan finde vår cookiepolitikk her.

Aksepterer ikke cookies Aksepterer kun funksjonelle cookies Aksepter alle cookies